Lan Nù Tam Bố x Thác Khói

27.000 22.000

Quy cách:

– Cây trồng trong cốc hơn 6 tháng, đang phát triển

– Ship cod toàn quốc

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)