Giả Hạc Di Linh Xuân Nù Tam Bố x Châu Như (trên 6 tháng)

30.000 22.000

Đặc điểm lan Nù tam bố x Châu Như:

– Nù tam bố x Châu như là một mặt hoa phi điệp đẹp trong dòng lan phi điệp di linh xuân.

– Với những đặc trưng nổi bật như thân nù, sai hoa và đặc biệt là hoa nở vào mùa xuân.

Quy cách:

– Cây trồng trong cốc hơn 6 tháng, đang phát triển

– Ship cod toàn quốc

 

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)