Giả Hạc Châu Như x Trầm (trên 6 tháng)

27.000 22.000

Giả Hạc Châu Như x Trầm:

Đây là giống cây được sản xuất tại Trung tâm bảo tồn giống hoa lan – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Quy cách:

Cây trồng trong cốc hơn 6 tháng, cây đang phát triển tốt

Ship cod toàn quốc

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)